เคลมประกันแบบไม่ต้องสำรองจ่าย หรือ fax claim ยุ่งยากไหม?

1247 Views  | 

ประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย

เคลมประกันแบบไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่แสดงบัตร ต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้น ก็นั่งรอชิลๆ หรือ หากมีธุระเร่งด่วน ก็สามารถเคลียก่อน และ รอยอดเข้าภายหลัง โดยไม่ต้องแจ้งเอกสารต่อบริษัทอีก ทาง โรงพยาบาลในเครือ fwd จะเป็นผู้จัดการให้ผู้เอาประกันเอง ทุกขั้นตอน

เคลมประกันแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ขั้นตอนการใช้ สิทธิ (fax claim)

คุณสามารถใช้ บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือ บัตรประชาชน ได้ที่ โรงพยาบาลในเครือข่าย ของ fwd
เมื่อคุณเข้ารับการรักษาที่เครือข่ายโรงพยาบาลของเรา บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่ารักษาแทน เพียงคุณแสดงบัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน เท่านั้น

  • กรณีผู้ป่วยนอก OPD

  1. แสดงบัตร เอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตร ประชาชน หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ และ ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มของโรงพยาบาล

  2. เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลจะสรุปรายการค่าใช้จ่ายให้คุณรับทราบ เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามความคุ้มครองและข้อกำหนดตามที่ตกลง ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ ในกรณีที่มีค่ารักษาส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โรงพยาบาลจะเรียกชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากคุณโดยตรงในฐานะผู้ถือกรมธรรม์

  • กรณีผู้ป่วยใน IPD

  1. แสดงบัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาหรือเอกสารใดๆ ที่ออกโดยรัฐบาล พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนดให้ โดยสามารถดูรายละเอียดที่กำหนดไว้นี้ได้ในส่วนที่ 1 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ (แบบฟอร์ม เคลมประกัน การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน Health Care พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ)

  2. หลังจากพบแพทย์แล้ว หากคุณจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะประสานมาที่ฝ่ายสินไหมของบริษัท เพื่อขออนุมัติกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใช้บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน ในกรณีที่คำขอที่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการรักษาโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย (ภายใต้เงื่อนไข หากมี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีอาการป่วยวิกฤต จากอุบัติเหตุ หรือ เหตุฉุกเฉิน คุณจะได้รับการรักษาทันที โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายสินไหมของบริษัทก่อน หลังจากนั้น โรงพยาบาลจะประสานมาที่ฝ่ายสินไหมของบริษัท เพื่อดำเนินเรื่องการ เคลมประกันสุขภาพ ต่อไปเอง

  3. เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะแจ้งค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในให้ฝ่ายสินไหมของบริษัทรับทราบ โดยค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามความคุ้มครองและข้อกำหนดตามกรมธรรม์ของคุณ ในกรณีที่มีค่ารักษาส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โรงพยาบาลจะเรียกชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากคุณโดยตรง ในฐานะผู้เอากรมธรรม์

  4. หากคุณซื้อกรมธรรม์ประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น เงินชดเชยตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกัน ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (HB) หรือ เงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (AI) หลังจากคุณออกจากโรงพยาบาลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยคุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใด หรือ ไม่จำเป็นต้องยื่น เคลมประกันออนไลน์ มาให้ฝ่ายสินไหมของบริษัท ยกเว้นบางกรณี ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบภายหลัง

ต้องทำอย่างไร หากลืมบัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือทำบัตรหาย

กรณีลืมบัตร คุณสามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และ ยังสามารถสำรองจ่ายล่วงหน้า และ ยื่นเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหมในภายหลัง (กรุณาเก็บบันทึกการรักษา และ เอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากโรงพยาบาล หรือ คลินิก เพื่อประกอบการเรียกร้องสินไหม) 

กรณีบัตรหาย หากคุณทำบัตรหาย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อให้จัดส่งบัตรใหม่ให้กับคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในระหว่างรอรับบัตรใหม่ คุณสามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ เมื่อจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

ที่มา : เว็บไซต์ fwd thailand 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy