3ข้อยกเว้น ที่ประกันชีวิตไม่จ่าย ซึ่งผู้เอาประกันควรรู้

4052 Views  | 

ประกันชีวิตไม่จ่าย

3 ข้อยกเว้น ที่ประกันชีวิตไม่จ่าย ซึ่งผู้เอาประกันควรรู้

ข้อยกเว้น ที่ประกันชีวิตไม่จ่าย เป็นสิ่งสำคัญอีกเรื่อง ที่ผู้เอาประกัน ควรศึกษา และ อ่านเงื่อนไข อย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นข้อมูล ผลประโยชน์ของตัวผู้เอาประกัน โดยหลักๆ แล้ว จะมีอยู่ 3ข้อยกเว้น ตามกฎหมาย และ กฎระเบียบของ คปภ ซึ่งทุกๆ บริษัทประกัน จะมีข้อยกเว้นเช่นนี้ เหมือนกัน

  1. กระทำอัตวินิตบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย) ด้วยใจสมัคร ภายในหนึ่งปี ( 1 ปี ) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ ตามการต่ออายุ และ คืนเบี้ยประกันภัย หลังหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้ทายาท
  2. ผู้เอาประกัน ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่า โดยเจตนา ในระหว่างสัญญา *(คืนค่าไถ่ถอนให้ทายาท)
  3. การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการปกปิดความจริง หรือ แถลงความอันเป็นเท็จ สองปี ( 2ปี ) (ป.พ.พ. มาตรา 865) *(คืนค่าไถ่ถอนให้ทายาท)

*ค่าไถ่ถอน คือ มูลค่าของเงินในกรมธรรม์

ในการ ทำประกัน ย่อมต้องมีเงื่อนไข และ ข้อยกเว้น ที่จะไม่จ่ายเงินคืน ตามกรมธรรม์ อาจจะได้เพียงมูลค่าไถ่ถอน ตามเงื่อนไข ของประกันแต่ละประเภท ที่ผู้เอาประกันเลือกทำ แต่ผลประโยชน์ที่จะได้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นจากสัญญาหลัก และ สัญญาเพิ่มเติม ย่อมคุ้มค่ามากกว่า หากคุณเลือกออม ตามกำลัง ตามแบบแผนที่เหมาะกับการใช้ชีวิต ของตัวผู้เอาประกันเอง

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy