ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ประกันชีวิต สำคัญไหม และ เคลมยังไง?

706 Views  | 

ผู้รับผลประโยชน์ ประกันชีวิต เปลี่ยนได้ไหม

การระบุผู้รับประโยชน์ จากการทำ ประกันชีวิต จะว่าไปก็คล้ายๆ กับการทำพินัยกรรม ที่ทำการระบุว่า ทรัพย์สินของคุณ จะยกให้ใคร หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น กับตัวคุณเอง การระบุผู้รับประโยชน์ และ สัดส่วนที่จะได้รับจึงถือเป็นการวางแผนจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้เรียบร้อยนั่นเอง

ผู้รับประโยชน์ คือใคร

ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) คือ บุคคลที่ผู้เอาประกันระบุไว้ว่าจะมอบประโยชน์ให้หากผู้เอาประกันเสียชีวิต โดยสามารถเลือกผู้รับประโยชน์ได้หลายคน และกำหนดสัดส่วนที่ได้รับในอัตราส่วนที่ต่างกันก็ได้ ส่วนมากมักเป็นบุตร คู่สมรส หรือพ่อแม่ และ สามารถเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้ เงื่อนไขตาม คปภ กดที่นี่

คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียน เป็นผู้รับประโยชน์ได้ไหมผู้เอาประกันที่แต่งงานแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถระบุคู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ได้ โดยต้องแสดงเอกสารหรือทำหนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ให้กับบริษัทประกัน

ข้อดีของการระบุผู้รับประโยชน์

การระบุตัวผู้รับประโยชน์เหมือนการชี้เป้า ให้บริษัทประกันรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้เอาประกัน หากประกันฉบับนั้นไม่มีการระบุผู้รับประโยชน์ไว้ ทุนประกันหรือเงินที่ทายาทจะได้รับกรณีเสียชีวิต จะตกไปอยู่ที่ “กองมรดก” ของผู้เอาประกัน เพื่อนำไปจัดสรรตามพินัยกรรมต่อไป

หากผู้เอาประกันไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ก็จะไปหล่นที่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากต้องมีการดำเนินการทางเอกสาร รวมทั้งอาจจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลให้ระบุ “ผู้จัดการมรดก” เพื่อมาดำเนินเรื่องเงินๆ ทองๆ รวบรวมมรดกทั้งหมด รวมถึงชำระหนี้สินแทนผู้เอาประกันที่เสียชีวิตไปแล้ว

ลูกค้าเอฟดับบลิวดี ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้สูงสุดถึง 4 คน และกำหนดสัดส่วนที่แต่ละคนจะได้รับได้ด้วยตัวเอง ผ่านบริการออนไลน์ คลิกที่นี่

ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ทำอย่างไร

ผู้เอาประกันสามารถแจ้งบริษัทประกันเพื่อเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ แต่หากไม่มีการแจ้งใดๆ ผลประโยชน์จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

หากระบุชื่อผู้รับประโยชน์และสัดส่วนที่ได้รับ สัดส่วนของผู้รับประโยชน์ ที่เสียชีวิตไปจะตกไปอยู่ที่กองมรดกของผู้เอาประกัน
หากผู้เอาประกันระบุชื่อผู้เอาประกันแต่ไม่ได้ระบุสัดส่วนการรับผลประโยชน์ บริษัทประกันจะเฉลี่ยผล ประโยชน์ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในจำนวนเท่าๆ กัน
ลูกค้าเอฟดับบลิวดี เปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ได้เอง ผ่านบริการออนไลน์ คลิกที่นี่

หากเสียชีวิตจะตรวจสอบผู้รับประโยชน์อย่างไร

ในวันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตและมีกรมธรรม์หลายฉบับ ผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่ผู้เอาประกันได้ระบุไว้ในประกันฉบับนั้นๆ โดยครอบครัวต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบ การเรียกร้องสินไหมมรณะกรรม ดังนี้

  • เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิต

  • สำเนาใบมรณบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์

  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย "ตาย" เรียบร้อยแล้ว รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์

  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

  • สำเนาบันทึกประจำวัน / สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ชันสูตร กรณี เสียชีวิตโดยเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทำให้ตาย ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

จากนั้นกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณะกรรม ดาวโหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ และ ครอบครัวต้องยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมแบบฟอร์ม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่บริษัทประกันชีวิต หรือ ติดต่อตัวแทน เพื่อช่วยส่งเอกสารได้

ที่มาของเนื้อหาดีๆจาก FWD

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy